BRA-FITTING dopasuj biustonosz !

Producenci

 Polityka prywatności

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

  1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) firma P.H.U. NEOTECHNICS ANDRZEJ GRONDZKI z siedzibą w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 55 lok. 42, 15-762 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, NIP 542-168-79-36, REGON 050679116, e-mail: bok@misterio.com.pl, zwana dalej P.H.U. NEOTECHNICS,

  2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

 2. Administrator Danych Osobowych.
  Administratorem Danych Osobowych jest P.H.U. NEOTECHNICS ANDRZEJ GRONDZKI z siedzibą ul. Antoniuk Fabryczny 55 lok. 42  15-762 Białystok

 3. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA:

  W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, INFORMUJEMY ŻE BĘDĄ ONE PRZETWARZANE ZGODNIE Z PRAWEM,RZETELNIE I PRZEJRZYŚCIE,W SIEDZIBIE FIRMY POD W/W ADRESEM, W SPOSÓB NIEZAUTOMATYZOWANY I PODDAWANE NASTĘPUJĄCYM PROCESOM:

  3.1. ROZPOZNANIE JAKIE DANE BEDZIEMY PRZETWARZAC:

    • adres email,

    • imię i nazwisko,

    • adres zamieszkania,

    • nr telefonu,

    • adres, na który ma zostać wysłane zamówienie, o ile jest inny niż adres zamieszkania,

    • w przypadku, gdy klient chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup towaru potrzebne będą również dodatkowe dane: firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), nr NIP.

    • Nr konta bankowego – w przypadku zwrotu towaru, procedura zwrotu wymaga podania nr konta.

  3.2. PODSTAWA PRAWNA

  Warunkiem przetwarzania danych osobowych jest podstawa prawna. Podstawy prawne, na podst.których będziemy przetwarzać dane osobowe:

  • zgoda osoby, której dane dotyczą-zawarcie umowy kupna/sprzedaży jest zgodą na przetwarzanie danych osobowych

  • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą

  • przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

  • przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, na przykład operatora płatności, Pocztę Polską itp.

  3.3.  W JAKIM CELU KLIENT PODAJE DANE OSOBOWE:

  3.3.1.Podanie danych osobowych w naszym sklepie internetowym misterio.com.pl jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu. Postawą weryfikacji zarejestrowanego Klienta w sklepie należącym do P.H.U. NEOTECHNICS. jest adres email podany w trakcie rejestracji oraz indywidualne hasło Klienta. P.H.U. NEOTECHNICS zaleca należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. W procesie rejestracji klient wybiera hasło, które nie może być krótsze niż 8 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków; zaleca się by hasło zawierało litery i cyfry. P.H.U. NEOTECHNICS informuje, iż nigdy nie żąda podania adresu email i hasła w treści emaila czy też w innym miejscu niż formularz na stronie internetowej. Dane osobowe mogą trafić do naszej firmy również w formie papierowej, w oświadczeniach woli o odstąpieniu od umowy, które jest przesyłane wraz ze zwracanym towarem, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014r.

  Zabronione jest podawanie danych osobowych o charakterze bezprawnym.

  3.3.2. Dane pozyskiwane automatycznie:

  -Pliki Cookies („ciasteczka”).
  Witryna misterio.com.pl może wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny i sklepu internetowego.
  Pliki cookies wykorzystywane są przez P.H.U. NEOTECHNICS w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów zakupów.
  Wykorzystywane pliki cookies  mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny.
  Pliki cookies nie mogą w żaden sposób wyrządzić szkody dla wykorzystywanego urządzenia oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki nie zawierają także żadnych informacji identyfikujących użytkownika strony.
  Witryna misterio.com.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

  1.
  Pliki tymczasowe - niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sklepu. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie oraz składanie zamówień a także bezpieczne dokonywanie transakcji. Bez tych plików bezpieczne dokonywanie transakcji byłoby niemożliwe.

  2.
  Pliki stałe

    • funkcjonalne -służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. Umożliwiają także przedstawienie użytkownikowi strony propozycji produktów indywidualnie dopasowanych na postawie jego preferencji.

    • statystyczne- dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie informacji na temat korzystania ze strony, informacje te są przez nas wykorzystywane w celu optymalizacji działania witryny zgodnie z preferencjami jej użytkowników.

    • Reklamowe- umożliwiają użytkownikowi witryny otrzymywanie reklamy, dostosowanej na podstawie jego indywidualnych zainteresowań oraz preferencji.

    • Społecznościowe -umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta użytkownik ze sklepem.


  -Blokowanie plików cookies
  W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
  P.H.U. NEOTECHNICS wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez P.H.U. NEOTECHNICS, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
  Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

   P.H.U. NEOTECHNICS informuje jednak Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

  Google Analytics Ważną grupę automatycznie gromadzonych plików cookies stanowią dane dotyczące oglądalności stron gromadzone przez Google Analytics- powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. System Google Analytics może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google używa zebranych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

  4. W JAKI SPOSÓB DANE SĄ CHRONIONE:

  PHU NEOTECHNICS chroni dane osobowe swoich klientów, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.          4.1.  Dane osobowe będą przechowywane przez PHU NEOTECHNICS wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń KLIENTÓW i Administratora.                                                     4.2. P.H.U. NEOTECHNICS zobowiązuje się do ewidencjonowanie naruszeń wykorzystania danych i stworzenia raportu o potencjalnym zagrożeniu danych osobowych, zawierającego: datę zdarzenia, opis zdarzenia, jakie podejmiemy środki zaradcze oraz środki zapobiegawcze w przyszłości. P.H.U. NEOTECHNICS zgłosi naruszenie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego oraz zawiadomi osoby, których dane te dotyczą.

   1. 3. ANALIZA RYZYKA – w firmie PH.U. NEOTECHNICS zostala przeprowadzona analiza ryzyka zagrozenia bezpieczeństwa danych osobowych podmiotów i klientów oraz opis środków zaradczych.

  5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:

  P.H.U. NEOTECHNICS może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy współpracy i o powierzeniu danych osobowych. Wybrani przez nas administratorzy powierzanych przez PHU NEOTECHNICS danych osobowych to zaufane podmioty, które zobowiązują się do należytej realizacji zleceń i bezpiecznego przechowywania na swoich serwerach powierzanych danych. Nie będą ich przeglądać ani modyfikować bez zgody PH.U. NEOTECHNICS a dane osobowe posłużą im tylko do ścisłej realizacji zlecenia.

  Dane osobowe klientów sklepu będą powierzane przez P.H.U. NEOTECHNICS., zaufanym podmiotom świadczącym usługi:

  -pocztowe

  -pośrednictwa kurierskiego-podmioty, które organizują doręczenie klientowi zakupionego w sklepie towaru
  -księgowe

  -dostaw oprogramowania

  -bankowe

  -windykacyjne

  Dane osobowe zebrane przez P.H.U. NEOTECHNICS. mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, państwowym lub podatkowym organom ścigania.

   

   6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH PRZETWARZANE DANE DOTYCZĄ:

  6.1.Prawo do informacji

  W sposób przejrzysty, przy użyciu prostego i zwięzłego języka poinformujemy klienta o tym:

  • w jakich celach przetwarzamy dane osobowe i jaką mamy do tego podstawę prawną

  • jaki długo będziemy przetwarzać dane osobowe

  • jeśli będziemy profilować dane oraz o tym, że można się temu sprzeciwić

  • jakie inne prawa przysługują, czyli prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia danych, prawo do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .


  Użytkownik-klient jest informowany jakie dane osobowe będziemy przetwarzac, w jakim celu, w jakim okresie, jakie ma prawa.

   

  6.2.Prawo dostępu

  Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych.

  W każdej chwili można to zrobić poprzez bezpośredni kontakt mailowy pisząc na adres: bok@misterio.com.pl, dla celów bezpieczeństwa przeprowadzimy weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy klientowi kopię jego danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

  6.3.Prawo do weryfikacji i poprawiania danych osobowych

  Dane osobowe zarejestrowanych Klientów mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym Sklepu za pomocą hasła i adresu email podanego w trakcie rejestracji. Uaktualnianie danych osobowych wykonywane jest w sposób rozsądny, na wniosek klienta-dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostaną niezwłocznie usunięte lub sprostowane(„zasada prawidłowości”);


  6.4.Prawo do usunięcia danych.

  Prawo do usunięcia danych, zwane też prawem do “bycia zapomnianym”, obowiązuje od 1997 roku i obecnie je stosujemy. Tak jak dotychczas,można zażądać od nas usunięcia danych osobowych. Zrobimy to gdy umowa między PHU NEOTECHNICS a Klientem zostanie rozwiazana lub wygaśnie oraz nie będzie innej podstawy prawnej, np. wynikającej z prawa finansowego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania danych osobowych klienta. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że jesteśmy zobowiązani prawnie, aby dalej przetwarzać dane, poinformujemy klienta o tym.

   

  Usunięcie danych osobowych jest możliwe po przesłaniu wiadomości do P.H.U. NEOTECHNICS na adres bok@misterio.com.pl. Odbędzie się to niezwłocznie, od otrzymania żądania usunięcia danych osobowych. Przedsiębiorca ma prawo odmówić realizacji żądania usunięcia danych osobowych jeśli czyniąc to może pozbawic się mozliwosci wyegzekwowania zobowiązania ze strony klienta lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

   

  Ustawodawca unijny przewidział sytuacje, w których realizacja prawa do bycia zapomnianym nie będzie konieczna. Administrator może bowiem odmówić usunięcia danych, o ile ich przetwarzanie jest niezbędne:

  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji – wskazane wyłączenie jest spójne z założeniami przedstawionymi w preambule RODO, w której podkreślono, że prawo do ochrony danych osobowych nie ma charakteru bezwzględnego i nie może naruszać m. in. wolności wypowiedzi i informacji;

  • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa Państwa Członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Jeżeli klient, któremu wystawiono fakturę VAT zgłosi żądanie usuniecia danych, gdyz ma do tego prawo, żadanie to zostanie zrealizowane nie wczesniej niż po 5 latach, ponieważ Urząd Skarbowy ma prawo przeprowadzic kontrolę skarbową 5 lat od końca roku podatkowego,w którym miała miejsce czynność prawna i usuwając te dane narażamy się na ewentualne roszczenia ze strony Urzędu Skarbowego lub ze strony samego klienta, który może okazac się nieuczciwy i po realizacji zamowienia i usunieciu jego danych potwierdzających realizację zakupu może stwierdzic, ze do realizacji zamowienia nie doszlo i żadać zadośćuczynienia.

   6.5. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA danych osobowych - przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.

   1. 6.6. PRAWO SPRZECIWU - W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na P.H.U. NEOTECHNICS może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

   6.7. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH                                                     Pod pewnymi warunkami Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez P.H.U. NEOTECHNICS oraz macie Państwo prawo zlecić przesłanie tych danych osobowych innemu podmiotowi.                                                                   

 4. 7Środki techniczne do ochrony danych osobowych - P.H.U. NEOTECHNICS stosuje,wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych, środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Dane przechowywane bedą przez okres niezbedny ze względu na ewentualne roszczenia Klientów, np. rozpatrywanie zwrotów. Dane osobowe na życzenie klienta są drukowane na fakturach, nie są modyfikowanie, nie prowadzimy newslettera, nie prowadzimy ewidencji klientów, nie przetwarzamy dalej w celach innych, niż niezbędny do realizacji zamówienia i obsługi posprzedażowej (ewidencja zwrotów i reklamacji). Dane osobowe naszych klientów są umieszczone na bezpiecznych serwerach:hosting Sklepu na rzecz P.H.U. NEOTECHNICS: IBC.PL POLSKA Gabriela Rachel-Nowakul. Przemysłowa 1A/17 63-600 Kępno NIP: PL6191092038 Regon: 300398520.                                                           Dane osobowe będą przechowywane przez P.H.U. NEOTECHNICS, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Klientów i P.H.U. NEOTECHNICS.

 5. 8. INNE POSTANOWIENIA

 6. 8.1. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.  W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez P.H.U. NEOTECHNICS. Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: bok@misterio.com.pl. Polityka Prywatności znajduje się na stronie www.misterio.com.pl oraz w siedzibie P.H.U. NEOTECHNICS.

 

Polityka Plików Cookie


Pliki Cookie („ciasteczka”)

Witryna sklepu internetowego misterio.com.pl może wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę www i przechowywane na komputerze użytkownika, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny. Pliki cookie wykorzystywane są w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez kontrahentów  zakupów. 

Wykorzystywane pliki cookie  mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookie są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookie są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny.

Pliki cookie nie mogą w żaden sposób wyrządzić szkody dla wykorzystywanego urządzenia oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki nie zawierają także żadnych informacji identyfikujących użytkownika strony.