BRA-FITTING dopasuj biustonosz !

Producenci

 

Regulamin sklepu www.misterio.com.pl

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://www.misterio.com.pl , zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę P.H.U. NEOTECHNICS ANDRZEJ GRONDZKI, zwany dalej Sprzedającym, wpisaną do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, nr NIP 542-168-79-36, nr REGON 050679116, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 55 lok. 42  15-762 Białystok.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową http://www.misterio.com.pl, telefonicznie pod numerem telefonu dostępnym w dziale kontakt lub mailowo pod adresem bok@misterio.com.pl.

3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia w postaci informacji wysłanej drogą mailową do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli:
    1. osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie Internetowej oraz
    2. złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu.

4. Przy każdym towarze po wybraniu jego rozmiaru podany jest czas realizacji zamówienia. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym lub u jednego z dostawców sklepu. W przypadku produktów oznaczonych jako "dostępny" – towar jest wysyłany najpóźniej drugiego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. Dni robocze to wszystkie dni oprócz sobót, niedziel i Świąt. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, klient jest informowany o tym drogą mailową i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie niepełne bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego). Mimo prezentacji towarów w cenniku Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia i sprzedaży towaru w szczególności gdy:
    1. Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnej transakcji,
    2. Sprzedający nie ma na stanie magazynowym zamówionego towaru,
    3. Sprzedający ze względu na awarię techniczną któregokolwiek z systemów nie ma możliwości przesłania informacji potwierdzającej zakup.


Produkty oznaczone jako „na zamówienie” mają zdefiniowany w dniach roboczych czas realizacji, który liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Sklep zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia do realizacji z podaniem przyczyny, dlatego przed dodaniem przedmiotu do koszyka zalecany jest najpierw kontakt mailowy: bok@misterio.com,pl. Takie zlecenia nie podlegają zwrotowi / wymianie. Koszt takiej usługi ustalany jest z Klientem indywidualnie drogą e-mailową.

Na termin otrzymania paczki składa się czas realizacji i czas dostawy.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą P.H.U. NEOTECHNICS. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub rachunku imiennego, który wystawiany jest do każdego zamówienia. Dokument wystawiany jest w momencie kiedy wszystkie towary składające się na zamówienie zostaną przez Sklep skompletowane - zazwyczaj jest to w dniu wysyłki paczki.

6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Koszty dostawy zostaną naliczone po wyborze sposobu dostawy i płatności w procesie zamówienia.
Ani podane ceny ani żadne inne dane o towarach nie stanowią wiążącej oferty firmy P.H.U. NEOTECHNICS w rozumieniu normy art. 66 1 § 1 kodeksu cywilnego. Celem prezentacji wszystkich tych informacji jest zaproszenie Klientów do składania zamówień.

7. Dostępną formą płatności jest zwykły przelew bankowy - płatność z góry. Na płatność czekamy 7dni. Po upływie tego czasu zamówienie będzie anulowane. 

                                                      NR KONTA BANKOWEGO: 19105010251000009221051577


Dostawy realizowanie są za pomocą Poczty Polskiej listem poleconym priorytetowym lub paczką.

8. Jeżeli interesuje Państwa wymiana zakupionego towaru, należy odesłać produkt opierając się na w/w zasadach zwrotu. Po otrzymaniu i weryfikacji przesyłki zwrócimy Klientowi należność na wskazane konto. Na nowe produkty należy złożyć oddzielne zamówienie i opłacić je łącznie z kosztami wysyłki – niezależnie od odesłanego towaru.


Uwaga: Należy pamiętać, że w przypadku zwrotu, wymiany produktu, nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Tylko w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sklep zwróci Klientowi równowartość przesyłki.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. W przypadku przesyłek zaginionych do czasu ustalenia faktycznych losów przesyłki z firmą przewozową zwrot nie może być dokonany. Czas udzielenia odpowiedzi na reklamację wg regulaminów firm przewozowych wynosi do 30 dni.

8.Firma: P.H.U. NEOTECHNICS ANDRZEJ GRONDZKI, zwana dalej Sprzedającym 
Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Urząd Miejski w Białymstoku 

Adres przedsiębiorstwa: ul. Antoniuk Fabryczny 55 lok.42 15-762 Białystok 
Adres do reklamacji i zwrotów: j.w. 

Opis procedury reklamacji: 
Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: bok@misterio.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. W przypadku przesyłek zaginionych do czasu ustalenia faktycznych losów przesyłki z firmą przewozową zwrot nie może być dokonany. Czas udzielenia odpowiedzi na reklamację wg regulaminów firm przewozowych wynosi do 30 dni. 

Prawo odstąpienia od umowy: 
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Od daty złożenia oświadczenia jest 14dni na odesłanie towaru. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów i reklamacji bez uprzedniego złożenia oświadczenia o reklamacji/odstąpieniu od umowy przez Kupującego. Sprzedający zwróci na podane przez Konsumenta konto bankowe kwotę równą cenie towaru w ciagu 14dni roboczych od daty otrzymania towaru. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użycia, posiada oryginalne metki i jest tak samo zapakowany jak został wysłany do klienta. Zwracany towar należy starannie zapakować w takiej samej wielkości kopertę jaką użył Sprzedający i odesłać razem z otrzymanym wraz z nim dokumentem zakupu. Prosimy nie wciskać przedmiotów do malutkich kopert.
Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: bok@misterio.com.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej: 


                                                          Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 


[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… . 
Data zawarcia umowy(zakupu) to ………………………………., data odbioru ………………………………… . 


Imię i nazwisko………………………………………… 
Login Allegro……………………………………………… 
Adres …..…………………….……..…………………… 
Data………………………………………………………… 
…….……………………………………………………… 

Koszt zwrotu rzeczy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający nie ponosi kosztów wysyłek towaru. 

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:
Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

na podstawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/9679 z dn. 27kwietnia 2016r. w sprawie ochorony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

 • 1. Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest

  P.H.U. NEOTECHNICS ANDRZEJ GRONDZKI UL. ANTONIUK FABRYCZNY 55 lok. 42 15-762 BIAŁYSTOK, zw.dalej PHU NEOTECHNICS

  INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE P.H.U. NEOTECHNICS ANDRZEJ GRONDZKI JEST PRACOWNIK WSPARCIA SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ: ELŻBIETA GRONDZKA, kontakt bezpośredni w siedzibie firmy, mailowo: bok@misterio.com.pl, tel. 513966388.

  ,
 • 2. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i podaje je dobrowolnie
 • 3. celem przetwarzania jego danych osobowych jest tylko i wyłącznie realizacja zamowienia
 • 3. ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  w przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes, z którym się nie zgadzasz. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.
 • 3. ma prawo do zgłoszenia sprostowania (poprawienia) danych os.
  Z tego prawa można skorzystać w przypadku, kiedy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • 4. ma prawo do zgłoszeniaprośby o usunięcie danych (prawo do bycia zapomnianym)
  Można żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach:
  - kiedy została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe;
  - kiedy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  - wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  - kiedy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • 5. ma prawo do zgłoszenia ograniczenia przetwarzania jego danych os.
  Można żądać abyśmy nie przetwarzali określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.
 • 6. prawo dostępu do danych os.
  Prawo pozwala na uzyskanie informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 • 7. prawo do przeniesienia danych os.
  Można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu Administratora w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego podmiotu, będącego administratorem danych osobowych.
 • 8. Prawo do wniesienia skargi
  Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa urzędu ochrony danych osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679;
 • 9. Dane są zabezpieczane w sposób opisany w szczególności w ramach Polityki prywatności oraz w siedzibie Administratora.
 • 10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień.
 • 11. Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 • 12. Formularz Zamówienia i Przyjęcie zamówienia do realizacji są przechowywane w formie elektronicznej i zostaną udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.